viagra-50-online-store.com

HOME

ขอเชิญร่วมดื่มน้ำชา สานสัมพันธ์ ญจพ.64

ขอเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน พี่น้องชุมชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ร่วมดื่มน้ำชา กาแฟ การกุศล “สานสัมพันธ์ ฟ้า ม่วง ขาว”  ตลอดวันที่ 31 มีนาคม 2564 /...

 

 

ขอเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน พี่น้องชุมชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ร่วมดื่มน้ำชา กาแฟ การกุศล “สานสัมพันธ์ ฟ้า ม่วง ขาว”  ตลอดวันที่ 31 มีนาคม 2564  เพื่อหารายได้พัฒนาการศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา