viagra-50-online-store.com

HOME

การปัจฉิมนิเทศ ม.3 , ม.6 ปกศ.2563

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายวินิจ เส้งเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่ /...

 

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายวินิจ เส้งเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีคณะครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ร่วมกิจกรรมทุกคน  

 

ข่าว/ภาพ : กนกพร นิลละออ