viagra-50-online-store.com

HOME

การประชุม กก.บห.สหวิทยาเขตนคร หญ.

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายวินิจ เส้งเสน  นางอาภร ทินนิมิต  นางสุภาพ /...

 

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายวินิจ เส้งเสน  นางอาภร ทินนิมิต  นางสุภาพ  สังข์สงฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นส.อมรรัตน์ แก้วเกลี้ยง หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล  นายร่อเก็ม ทวีโสะ หน.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

 

ข่าว/ภาพ : อาภร ทินนิมิตร