viagra-50-online-store.com

HOME

งานระดมทุนพัฒนาการศึกษา ปี2564

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา จัดงานเลี้ยงน้ำชาการกุศล สานสัมพันธ์ ฟ้าม่วงขาว  ระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน /...

 

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา จัดงานเลี้ยงน้ำชาการกุศล สานสัมพันธ์ ฟ้าม่วงขาว  ระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน ร่วมมือกันให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยบรรยากาศภายในงานมีการแสดงเปิดงานจากนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ วงดนตรีของนักเรียน และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน ตลอดทั้งวัน  นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจาก รพ.สต.ฉลุง ในการดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 

ข่าว/ภาพ : สลักจิต วงค์จันทร์, ฐิติมา รักษาแก้ว