viagra-50-online-store.com

VDO

 

วิดีโอกิจกรรมของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

 กีฬามหามิตรเกมส์ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562

 ค่ายนักเรียนผู้นำ ญจพ. รุ่นที่ 17  ปี 2561สวดธรรมจักรโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

ม.6 ปี 2560 โครงการจิตอาสา "ทำฝายกั้นน้ำ" โตนงานช้าง

ญจพ.เล่านิทาน รางวัลเหรียญทอง ทักษะวิชาการ สมพ. 16 ปี 2559

การทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเรียน นศท. ปี 1

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.มทบ.42 ปี 58

ผกท.สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา รับโล่ห์ ผกท.ดีเด่น ปี 2558

เบื้องหลังความสำเร็จ รางวัลชนะเลิศกองเชียร์-เชียร์หรีดเดอร์ 58

รับการประเมินการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

รับการประเมินเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการ "ออมวันละบาท" ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เยี่ยมฐานเศรษจกิจพอเพียง กล้วย ปาล์ม ปลาในกระชัง

สนุกกับครูจ๊อด ตอน ทำกระถางผ้าพอเพียง

ญจพ.ศึกษาดูงาน รร.เศรษฐกิจพอเพียง จ.ตรัง

 การเยี่ยมบ้านนักเรียน กินอยู่อย่างพอเพียง ตอน 2

การเยี่ยมบ้านนักเรียน กินอยู่อย่างพอเพียง

ญจพ. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ว่าที่ ผอ.สพท. 7 เขต ทั่วไทย เยี่ยม ญจพ.

การฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2556

 การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ค่ายนักเรียนผู้นำ 56

VTR โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น


VTR เศรษฐกิจพอเพียง


งานเปิดบ้าน ญจพ. 2556


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555


สัมภาษณ์หลังผ่านโรงเรียนในฝัน


ประกาศรับรองโรงเรียนในฝัน


ครู ญจพ.รับรางวัลครูดีเด่น ในงานวันครู


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2555


นศท.ทดสอบกำลังใจประจำปี


ต้อนรับ ผอ.ประกอบ หาญณรงค์


เตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน


กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2554


ค่ายนักเรียนผู้นำ ประจำปี 2554


ค่ายนักเรียนผู้นำ ประจำปี 2553


เพลงมาร์ช ญจพ.


แนะนำโรงเรียน